nedeľa 26. júla 2015

Varíme pre zdravie

Pozývame Vás na celoročný kurz "Varíme pre zdravie"

Stravovanie podľa 5 elementov si pomaly ale isto razí nové cesty aj u nás v Európe.
Hlavným princípom je, že do popredia stavia energetické pôsobenie potravín a ukazuje, ako možno cielene ovplyvňovať telesné a duševné aktivity, pocity a prístup každého človeka k sebe samému  a  k ostatným.

V čínskej náuke o stravovaní neexistujú žiadne ortodoxné zákazy. Vaše stravovacie návyky sa menia jednoducho tým, že viac viete. Viac viete a dokážete pozorovať svoj organizmus ako sa správa po tom ako vložíte jedlo do úst.

Logika systému 5 elementov umožňuje hlbšie pochopenie jednostranných a zdraviu škodlivých návykov, otvára nové cesty k dobrému pocitu a radosti zo života.
Dlhoročné skúsenosti starých Číňanov v oblasti stravovania potvrdzujú, že jednoduché princípy sa osvedčili a sú funkčné aj dnes. Žiadne tabuľky ani návody vám nepovedia, čo je pre vás naozaj dobré. Toto je schopné len vaše telo, ktoré je úžasné laboratórium, plné nekonečných pochodov. Naučte sa načúvať sami seba a spoznáte, čo naozaj potrebujete. 

Ideálna strava by mala v sebe obsahovať potraviny od každého z 5 elementov, len tak môže byť pestrá a zdravá. Tiež platí zásada čo najmenej používať potraviny mrazené, priemyselne spracované a na varenie nepoužívať mikrovlnnú rúru. snažiť sa si pripraviť a uvariť jedlo z čerstvých surovín. Dnes už nie sme odkázaní zásobovať sa konzervami alebo mrazenými potravinami (za mraziaky nech platia obchodníci).


Našim cieľom je postaviť kurz "Varíme pre zdravie" jednoducho.
Naturálne liečenie nie je komplikovaným procesom. V kurze "Varíme pre zdravie" sa budeme držať nasledovných základných princípov:
  • Jednoznačnosť a terapeutické vlastnosti používaných potravín        
  • Komplexné riešenie a reštrukturalizácia človeka ako celku
  • Od symptómov k príčine
  • Potraviny sú bezpečné
Naučite sa, ako sa akútne ochorenia menia na ochorenia chronické a pochopiť ich význam. Vďaka pochopeniu týchto zásad budete vedieť a schopný pripraviť jedlo tak, aby pomohlo. O tom všetkom bude náš kurz a vaše nové vedomosti, ktoré štúdiom získate.
 

PÄŤ PRVKOV, KTORÉ TVORIA  ČÍNSKY  PENTAGRAM

• OHEŇ - predstavuje leto, teplo, dorastanie, čierna farba, horká chuť, radosť.
• DREVO -  predstavuje jar, vietor, rodenie, zelená farba, kyslá chuť, hnev.
• KRAJINA - predstavuje neskoré leto, vlhko, premena, žltá farba, sladká chuť, zádumčivosť.
• VODA -  predstavuje zima, chlad, uschovanie, čierna farba, slaná chuť, strach.
• KOV - predstavuje jeseň, sucho, dozrievanie, biela farba, pálivá chuť, smútok.

•DREVO - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne na jar.
•OHEŇ - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne v lete.
•ZEM - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne v neskorom lete
•KOV - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne na jeseň.
•VODA - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne v zime

Kurz vedie: Janka Petrášová
Venuje sa dietetike, psychológii, TČM. Prednáša na škole Cestou zdravia, materské centrá, uzavreté kolektívy a v kultúrnych domoch.

Kurz sa bude konať v Bratislave.

Termín: 1x mesačne sobota

Cena: 75 Eur/mesiac

V cene sú aj materiály

Prihlásiť sa môžete:

e-mail: cestouzdravia@gmail.com  info@greendragons.cz
tel: 0944 507 418

Obratom Vám potvrdíme Vašu registráciu a najneskôr 2 týždne pred konaním kurzu od nás obdržíte presné pokyny, kde sa kurz koná, čo si treba doniesť, čo dostanete.